Az 1992. év feladatai

2. feladatsor

Számítási feladatok

A számítások során alkalmazzon ésszerű kerekítéseket, és ezeknél igazodjon az egyes feladatokban szereplő adatok pontosságához.

Az 1. számítási feladat megoldásáért 5, a 2-4. feladatokért 10-10, az 5. feladatért 15 pontot kaphat.

1. 200 g 20 tömeg%-os nátrium-hidroxid-oldathoz 200 g salétromsav-oldatot öntünk. A reakció lejátszódása után a feleslegben maradt salétromsav a kapott oldat 1,0 tömeg%-át képezi.
Hány tömeg%-os volt a kiindulási salétromsav-oldat?
Ar(N)=14,0    Ar(O)=16,0
Ar(H)=1,0       Ar(Na)=23

2. Egy egyértékű erős sav vizes oldata 12,0 tömeg%-os, sűrűsége 1,092 g/cm3. Az oldat 5,50cm3 térfogatú részletét két (nem egyenlő) részre osztottuk. Az egyik részletét vízzel 1,00 dm3-re hígítottuk, a másikat pedig 0,50 dm3-re. Az első oldat pH-ja 2,62 lett, az utóbbié pedig 2,19.
Mekkora a sav moláris tömege, ha disszociációja teljes?

3. Állapítsuk meg annak a NaNO2-NaNO3 porkeveréknek a tömeg%-os NaNO2 tartalmát, amelyből 350,0 mg-ot feloldva, 100 cm3 oldatot készítettünk. Ennek az oldatnak 20 cm3-es részletében a nitrit-ionok nitrát-ionokká való oxidációjához 15,0 cm3 0,02 mol/dm3 töménységű híg kénsavas K2Cr2O7-oldatra van szükség az alábbi kiegészítendő reakcióegyenlet szerint.

           ...NaNO3 + K2Cr2O7 +...H2SO4 = ...NaNO3 + K2SO4 + ...H2O + Cr2(SO4)3

Ar(Na)=23      Ar(N)=14.0     Ar(O)=16,0

4. A szén-monoxid - oxigén gázelegy átlagos moláris tömege 30,40 g/mol. Ha a gázelegyet begyújtjuk, részben elég, és a keletkező elegy átlagos moláris tömege 17,66 %-kal no.
Mennyi volt a kiindulási gázelegy térfogat%-os összetétele?
Hány térfogat%-a alakult át a szén-monoxidnak a reakcióban?
Ar(C)=12,0     Ar(O)=16,0

5. Hangyasav, ecetsav, maleinsav (HOOC - CH = COOH) közös oldatának azonos tömegű mintáit a következő módon elemezzük:
Az első mintát semlegesítettük, amelyhez 70,0 cm3 0,1 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot használtunk fel.
A második minta ammóniás (lúgos) ezüst-oldatból 646,8 mg ezüstöt választ ki.
A harmadik mintát 6,00 mmol brómot tartalmazó szén-tetrakloridos brómoldattal ráztuk össze. A megmaradt bróm mennyiségét kálium-jodiddal reagáltatva, jód formájában határoztuk meg, az alábbi reakció alapján:

           2 Na2S2O3 + I2 = 2 NaI + Na2S4O6

           Erre 8,0 cm3 0,5 mol/dm3 koncentrációjú Na2S2O3 -oldat fogy.
Határozza meg a savak mennyiségét!
Ar(Ag) =107,8            Ar(Br)=79,9

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: feladatok