1991.év feladatai

2. feladatsor

V.

Számítási feladatok

A számítások során alkalmazzon ésszerű kerekítéseket, és ezeknél igazodjon az egyes feladatokban szereplő adatok pontosságához!

Az 1. számítási feladat megoldásáért 5, a 2-4. feladatokért 10-10, az 5. feladatért 15 pontot kaphat.

1.        Valamely szilárd anyag 50° C-on telített oldata 34,29 tömeg%-os, 20° C-ra lehűtve az oldatot hány %-a kristályosodik ki az anyagnak, ha ezen a hőmérsékleten 100,0g oldószerben 20,21g oldódik az adott anyagból?

2.        50,0cm3 propán-bután és 1600 cm3 levegő 25° C hőmérsékletű és 0,1 MPa nyomású elegyét zárt térben elégettük. Miután az elegy lehűlt a kiindulási hőmérsékletre, a nyomása 0,0903 MPa-ra változott.
           a) Mi volt a propán-bután elegy térfogat%-os összetétele?
           (A számításnál a keletkező víz térfogatát elhanyagoljuk)
           b) Mekkora a keletkező cseppfolyós víz térfogata, ha a sűrűsége 1 kg/dm3? Hány %-a ez a reakció utáni gázelegy térfogatának és okoz-e annak elhanyagolása jelentős hibát a számításban?
VM= 24,5 dm3           Ar(H)= 1,0      Ar(O)= 16,0

3.        60,0 g 16 tömeg%-os sóoldatból 20 g tömegű részletet átöntünk 180 g tömegű m tömeg%-os (azonos sóból készült) sóoldatba. Alapos összekeverés után most ebből veszünk ki 20,0 g tömegű részletet és visszaöntjük a 16%-os oldatba, így ennek töménysége 13%-ra csökken. A 180 g tömegű oldat az összeöntés előtt hány %-os volt?

4.        1,0 g rézzel kb. 30 tömeg%-os salétromsavból nitrogén-monoxidot fejlesztünk. A gázt dugattyúval lezárt edényben fogjuk fel, amelyben 1 dm3 0,1 MPa nyomású, 25° C-os levegő van, s ennek oxigénje a nitrogén-monoxidot oxidálja.
           a) Mi lesz a gázelegy térfogat%-os összetétele?
           b) Mekkora lesz a gázelegy térfogata a reakció után?
Ar(Cu)= 63,5 a levegő oxigéntartalma 21 mol%

5.        A metán és az etán eltérő sebességgel reagál a klórral. 56 mol metán-etán gázkeverékhez, amelynek átlagos moláris tömege 17,4 g/mol, 3 mol klórgázt adtunk. A reakció lejátszódása és a termékek eltávolítása után a gázkeverék átlagos moláris tömege 16,7. (A reakció során csak RCl típusú termék képződik.) Hányszor gyorsabban reagál klórral az etán, mint a metán? Hány g alkil-klorid keletkezett?
Ar(C)= 12      Ar(H)= 1,0      Ar(Cl)= 35,5

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: feladatok