1990. év feladatai

2. feladatsor

V.

Számítási feladatok

A számítások során alkalmazzon ésszerű kerekítéseket, és ezeknél igazodjon az egyes feladatokban szereplő adatok pontosságához!
Az 1. feladat megoldásáért 5, a 2-4. feladatokért 10-10, az 5. feladatért 15 pontot kaphat.

1.         Egy nyíltláncú telített dikarbonsav savanyú sója 18,25 tömeg% nátriumot tartalmaz. Mi a dikarbonsav képlete?
Ar(Na)=23,0               Ar(O)=16,0                 Ar(C)=12,0                 Ar(H)=1,0

2.         Hány mol% alumíniumot tartalmaz az a cink-alumínium keverék, amely híg sósavból annyi dm3 standardállapotú hidrogéngázt fejleszt, ahány gramm a keverék tömege?
Ar(Al)=27,0                Ar(Zn)=65,4

3.         Három fém keverékében a tömegek aránya 10:7,4:3, az atomok számának aránya pedig 3:1,5:1. A keverék 40,80g-ját 1 mol oxigénben elégetve a maradék gáz térfogata standard állapotban 3,33 dm3. A fémek oxidációs száma a keletkezett oxidokban 3, 2, 2. A moláris tömegeket kiszámítva állapítsa meg, hogy mely fémek lehetnek a keverékben!

4.         Szénből, hidrogénből és oxigénből felépülő gázhalmazállapotú szerves vegyület 0,4000 dm3-ét 1,000 dm3 oxigénnel elégetjük. Az égés utáni vízmentesített elegyet KOH-dal töltött csöveken átvezetve azt tapasztaljuk, hogy a kálium-hidroxiddal töltött cső tömege 0,718g-mal növekedett, a maradék gáz térfogata 0,6 dm3. Mi a vegyület összegképlete? (A térfogatok standard állapotra vonatkoznak)

5.         Azonos tömegű és tömeg%-os koncentrációjú nátrium-karbonát-oldatot és sósavat összeöntve a keletkezett oldat tömege 6,60%-kal csökken az eredetihez képest. Számítsa ki, hogy

a) hány tömeg%-osak voltak a reakcióhoz használt oldatok?
b) hány mol%-os a keletkezett oldat?
Ar(Cl)=35,5

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: feladatok