1988. év feladatai

2. feladatsor

IV.

Az A-val jelölt négy szénatomos vegyületet ammóniával, ill. vízzel reagáltatjuk, az utóbbi reakció megfordítható:
(1)       (A) + NH3 ® (B) + C2H5OH
(2)       (B) + H2O ® CH3COOH + (C)

1          Egészítse ki a fenti hiányos reakcióegyenleteket az A, B és C vegyületek képletének megadásával!
A:.....................................B.........................................C............................................

2          Nevezze meg az A és B vegyületeket!
A.......................................................B...........................................................

3          A B vegyület az ammónia milyen származékának tekinthető?
....................................................................................................................................

4          Rajzolja le teljes részletességgel a B vegyület jellemző funkciós csoportját!

5          A szokásos konstitúciós képlet nem ábrázolja pontosan az előző kérdésben szereplő funkciós csoport elektron- és térszerkezetét. Mi jellemző erre?
....................................................................................................................................

6          Milyen típusú a (2) reakció a felső nyíl irányába?
....................................................................................................................................

7          Milyen típusú a (2) reakció az alsó nyíl irányába?
....................................................................................................................................

8          Az (1) reakció miért nem vezet egyensúlyra?
....................................................................................................................................

9          A 4. kérdésben szereplő funkciós csoport más vegyületcsoportok felépítésében is megtalálható. Melyik az a fontos vegyületcsoport, amelyre ez a funkciós csoport, ill. kötés jellemző, de ott (történeti okokból) gyakran más névvel szerepel?
...................................................................................................................................

10        Mi ez a másik elnevezés?.....................................................................................

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: táblázatok