Lavoisier, Antonie Laurent (1743-1794)

Francia kémikus. Széles látókörű, ellentmondó egyéniségű ember volt, bankár és kémikus. Gazdagsága lehetővé tette, hogy laboratóriumát tökéletesen felszerelje. Gyakran tartott bemutató előadásokat, melyeket érdekes kísérletekkel tett színessé. Tudományos munkásságának célja az volt, hogy tisztázza, s egységes elméletté kovácsolja a kémia alapelveit. Oxidációs reakciók vizsgálata vezette arra a felismerésre, hogy égésnél a levegőnek csak egy része játszik szerepet, s ezzel megdöntötte a flogisztonelméletet.. Mivel a kén- a foszfor- és a szén égéstermékei is savas jellegűek, ezért a görög "savképző" szóból a levegő égésben szerepet játszó komponensének az oxigén nevet adta. Elsőként ismerte fel a tömegmegmaradás törvényének jelentőségét, amelyet meg is fogalmazott.Korának egyik legismertebb tudósa volt.

vissza a nyitó oldalra

vissza az abc-hez