Az 1992. év feladatai

2. feladatsor

I.

Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot
            Az oxigén
címmel.

 Az oxigénatom jellemzése (elektronszerkezet, elektronegativitás).

 Az oxigénmolekula- és halmazszerkezete.

 Az oxigén allotrop módosulata.

 Az oxigén fizikai tulajdonságai.

 Az oxigén előfordulása elemi és kötött állapotban.

 A vegyületekben kötött oxigénatom tulajdonságai (a kötések száma, típusa, polaritása, oxidációs száma) példákkal.

 Az oxigén előállítása (laboratóriumban, iparban).

 Az oxigén reakciókészsége, reakciói elemekkel (reakcióegyenlet a Na, Al, P és S esetében).

 A NO, CO és SO2 további oxidációjának reakcióegyenletei és a reakciók körülményei.

 Szénhidrogének égése, az égés jelentősége.

Figyelem! A kidolgozásnál tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjen! Csak a vázlatpontokban foglaltak kifejtésére koncentráljon, mert másra nem adható vizsgapont. A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető.

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: esszék