Az 1989. év feladatai

3. feladatsor

IV.

A 2-metil-bután egyik klórszármazékából (jelölése: A) kiindulva a következő reakciósort hajtottuk végre:

A B CD E

Ennek során csak kétféle típusú reakciót alkalmaztunk. Jelölésük: 1., ill. 2. Feltételezzük, hogy a reakciók teljesen lejátszódtak, és mindig csak egy termék képződött. Az A, C és E vegyületek egymásnak izomerjei, a B és D vegyület szintén izomer egymással.

1.Írja fel a reakciósorban szereplő valamennyi vegyület konstitúciós képletét, az A,D és E vegyületeket nevezze is meg!
A.................................................... ..............................................................
B....................................................
C....................................................
D.................................................... ...............................................................
E.................................................... ................................................................

2.Milyen típusú az 1. ill. második reakció?
Az 1. reakció: ........................................................
A 2. reakció: .........................................................

3.Milyen körülmények között megy végbe az 1. reakció?
..............................................................................................................................

4.Milyen szabályok írják le az átalakulás során érvényesülő törvényszerűséget?
A 1. reakció:.............................................................
A 2. reakció:.............................................................

5.Ha az E vegyületet tovább reagáltatnánk az 1. típusú reakcióban, milyen betűjelű termék képződne?
.......................
A IV. feladatnál minden jó válasz 1-1 pontot ér.

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: táblázatok