Az 1989. év feladatai

3. feladatsor

V.

Számítási feladatok

Az 1. számítási feladat megoldásáért 5, a 2-4. feladatokért 10-10, az 5. feladatért 15 pontot kaphat.

Egy metánból, szénmonoxidból és 10 térfogat% szén-dioxidból álló standardállapotú gázelegy 122,5 dm3-ét elégetve, az égés utáni elegyben a szén-dioxid anyagmennyisége 2,5-szer több, mint a vízé. Mi a kiindulási gázelegy térfogat%-os összetétele?

A 35 tömeg%-os kénsavoldat koncentrációja 4,5 mol/dm3. Mekkora a savoldat sűrűsége? Hányszorosra kell a kénsavoldat 1 grammját hígítani ahhoz, hogy a keletkező oldat 1 grammját 28,6 cm3 0,1mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldat semlegesítse?
Ar(S)=32

Ismeretlen térfogatú, 12 pH-jú NaOH oldatban 12250 cm3 standardállapotú HCl-gázt nyeletünk el, miáltal az oldat pH-ja 3-ra csökken. Mekkora volt az eredeti NaOH-oldat koncentrációja, térfogata, és mekkora a keletkezett új oldatban oldott anyagok koncentrációja, ha az oldás során fellépő csekély térfogatváltozástól eltekintünk?

Melyik az a karbonsav, amelynek 11 mól%-os vizes oldata 24 tömeg%-os? Hány mól%-os lesz az oldat a keletkező sóra nézve, ha a savat pontosan kiszámított mennyiségű szilárd nátrium-hidroxiddal közömbösítjük?

Egy ismeretlen összetételű bauxitminta három azonos tömegű mintáját x mmol Al2O3•H2O, y mmol Al(OH)3 és z mmol Fe2O3 alkotja, ahol x, y és z meghatározandó számérték. Az első mintát 14 cm3 5 mol/dm3.koncentrációjú NaOH-oldatban oldottuk fel. A reakcióban a NaOH 50%-a használódott fel. A második mintát 108 cm3 5 mol/dm3.koncentrációjú HCl-oldatban oldva, a HCl-nak 25%-a reagált a mintával. A harmadik mintából hevítés hatására 32,5 mmol víz távozott. Határozzuk meg a minták mól%-os összetételét és tömegét!
Ar(Al)=27       Ar(Fe)=56
A reakcióegyenlet:
            Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O = 2 Na[Al(OH)4].

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok az elmúlt évekből

vissza: feladatok