1989.év feladatai

2. feladatsor

V.

Az 1. számítási feladat megoldásáért 5, a 2-4. feladatokért 10-10, az 5. feladatért 15 pontot kaphat.

1. 25g réz feloldásához hány cm3 90 tömeg %-os 1,82 g/ cm3 sűrűségű kénsav szükséges?
Ar(Cu)=63,5   Ar(S)=32

2. Hány gramm vizet kell elpárologtatni 900 g 20 tömeg %-os réz-szulfát oldatból ahhoz, hogy 60°C-on telített oldathoz jussunk? A bepárolt oldat 0°C-ra történő lehűtése során 188 g kristályos réz-szulfát válik ki. Számítsa ki, hogy a réz-szulfát hány mól vízzel kristályosodik?
Ar(Cu)=63,5               Ar(S)=32
Oldhatósági adatok: 60°C-on 45 g só/100 g víz
            0°C-on 18 g só/ 100 g víz

3          CaO-ból és CaCO3-ból és MgCO3-ból álló porkeverék 7,76 g-ját sósavban oldottuk. Az oldáshoz pontosan 100 cm3 2 mol/ dm3 koncentrációjú sósav kellett, és az oldás során 1,47dm3 25°C-os standardnyomású CO2 fejlődött. Írja fel a reakcióegyenleteket, és határozza meg a porkeverék mol%-os összetételét!
Ar(Ca)=40      Ar(Mg)=24      Ar(Cl)=35,5

4          Határozza meg, hogy hány gramm glükóz nyerheto 90g tiszta cellulóz savas hidrolízisével! A hidrolizátum térfogata 926cm3 . Az alábbi reakcióegyenlet alapján hány gramm réz(I)-oxidot választ ki (az ún. Fehling-reagensből) a kapott oldat 5cm3 -re? Miből épül fel a cellulóz?
Ar(Cu)=63,5
A cellulóz képlete: (C6H10O5)n
Q-CHO + 2Cu2+ + 4OH- ®Q-COOH + Cu2O + 2H2O

5          1,29-es pH-jú sósavoldathoz pontosan lemért tömegű szilárd nátrium-hidroxidot adunk, majd térfogatát vízzel egészítjük ki. Ennek az oldatnak a pH-ja 1,83. Az így kapott oldathoz az előzővel azonos tömegű szilárd nátrium-hidroxidot adunk és vízzel 257cm3 -re hígítjuk fel. Ekkor a pH 11,59 lesz. Hány cm3 sósavoldatból indultunk ki?
Ar(Na)=24      Ar(Cl)=35,5

vissza a nyitó oldalra

vissza:  felvételi feladatsorok a múltból

vissza: feladatok