1988. év feladatai

2. feladatsor

V.

Számítási feladatok

1,         0,01 mól/dm3 koncentrációjú kénsavoldatot 12,00 pH-jú kálium-hidroxid-oldattal közömbösítjük. Írja fel a közömbösítés egyenletét! Hány mólos a keletkezett só oldata?

2,         A periódusos rendszerben egymást követő két alkáli-földfémből álló ötvözet 3,00g-ját sósav feleslegében feloldva 1,225 dm3 standardállapotú hidrogén fejlődik. Mi az ötvözet mól %-os és tömeg %-os összetétele?
Ar(Be)=9,0     Ar(Mg)=24      Ar(Ca)=40      Ar(Sr)=87,6                Ar(Ba)=137,3
V
M(H2)=24,5 dm3/mól

3,         A tejsav vízzel bármilyen arányban elegyedik. Számítsa ki annak a tejsavoldatnak a tömeg %-os összetételét, amelynél a tömeg % számértéke éppen kétszerese az oldat mól % számértékének? Hány gramm nátrium-hidroxid közömbösít a savoldatból annyi grammot, amennyi a tömeg % számértéke?

4,         Egy kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmazó gázelegyben a kén és az oxigén tömegének aránya 1:1,4. Számítsa ki a gázelegy térfogat %-os összetételét! Mekkora 1,0 mól gázelegy tömege? Hány g kén kell 1,0 m3 standardállapotú gázelegy előállításához?
Ar(S)=32,0     Ar(O)=16,0

5,         Hány gramm nátriumot kell 200,0 cm3 10,0 tömeg %-os 1,11 g/cm3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldatban feloldani, hogy a keletkező oldat 20,0 tömeg % nátrium-hidroxidot tartalmazzon? A kapott oldat hány grammját semlegesíti 10,0 cm3 0,250 mól/dm3 koncentrációjú kénsavoldat?
Ar(Na)=23,0   Ar(O)=16,0     Ar(H)=1,0

vissza a nyitó oldalra

vissza: felvételi feladatsorok a múltból

vissza: feladatok