1988. ÉV FELADATAI

1. FELADATSOR

V.

Számítási feladatok

Megjegyzés:

A számítások során alkalmazzon ésszerű kerekítéseket, és ezeknél igazodjon az egyes feladatokban szereplő adatok pontosságához!

Az 1. számítási feladat helyes megoldásáért 5, a 2-4. feladatokért 10-10, az 5. feladatért pedig 15pontot kaphat.

1. Egy 17,59 tömeg %-os, 1,1 g/cm3 sűrűségű vizes savoldatban 3,07 mól/dm3 koncentrációjú. Számítsa ki a sav moláris tömegét! Hány mol %-os a savoldat?
Ar(O)=16,0     Ar(H)=1,0

2. 360,0g ZnCl2-oldatot 0,400 A áramerősséggel 14,75 óráig elektrolizálunk grafitelektródok között. Hány tömeg %-os volt a kiindulási oldat, ha az oldott anyag tömeg %-a az elektrolízis során felére csökkent? (Az áramkihasználás 100%-os.)
Ar(Cl)=35,5    Ar(Zn)=65,4

3. Egy telített nyílt láncú egyértékű alkoholt levegőfelesleggel elégettünk. Az égés utáni elegyben 74,96 térfogat % N2, 8,98 térfogat % O2 és együttesen16,06 térfogat % CO2 és H2O van. Mi az alkohol összegképlete? Hány %-os volt a levegőfelesleg? A levegő összetétele 21 térfogat % oxigén és 79 térfogat % nitrogén.

4. Ha 235,0 mmol vízből és9,0 mmol Na2SO3-ból készült oldatot O°C-ra hűtünk, akkor 4,0 mmol kristályos só válik ki. A megmaradt oldat 1,00 g-ja 11,50 cm3 0,10 mól/dm3 koncentrációjú jódoldattal reagál. Mi a kristályvíztartalmú só képlete? Hány tömeg%-os a O°C-on telített oldat?
Ar(Na)=23,0   Ar(S)=32,0
(1 mól jód 1 mól Na2SO3-ot tud oxidálni vizes közegben.)

5. Ha a 3:1 térfogatarányú hidrogén-nitrogén gázelegyet megfelelő körülmények között katalizátoron vezetjük át, az elegyben kémiai változás következik be. A keletkezett gázelegyben 14 térfogat % ammóniagáz lesz. Számítsa ki, hogy
            a
)hány g/dm3 a kiindulási gázelegy sűrűsége 25 ° C-on és 0,1 MPa nyomáson?
            b)hány %-a alakul át a hidrogéngáznak?
            c)Mekkora lesz a keletkező gázelegy sűrűsége 25 ° C hőmérsékleten és 0,1 MPa nyomáson?
Ar(N)=14,0     Ar(H)=1,0       Vm=24,5 dm3/mól

vissza a nyitó oldalra

vissza felvételi feladatsorok a múltból

vissza: feladatok