Rayleigh, William (1842-1919)

Angol fizikus. Nitrogénvegyületek vizsgálata során észrevette, hogy a levegőből előállított nitrogéngáz sűrűsége mindig nagyobb volt, mint amit ammónium-nitrit hevítésével nyert. Erre a körülményre W. Ramsay figyelmét is felhívta. Megvizsgálták a két különböző módszerrel előállított gáz színképét, s a levegőből nyert gáz spektrumában néhány rendkívül éles vonalat észleltek, ami egy új elem jelenlétét jelentette. Ez az új elem az argon volt. A felfedezés következtében a periódusos rendszert ki kellett egészíteni egy oszloppal, melybe a nemesgázok kerültek. 1904-ben ezért a munkásságáért fizikai Nobel-díjat kapott. Tanulmányozta még a diszperz rendszerekben fellépő fényszóródást, s kutatásai lehetővé tették a diszperzitásfok és a molekulatömeg meghatározását is. Az általa felfedezett szórástörvény segítségével adhatunk magyarázatot arra is, hogy miért kék az ég.

vissza a nyitó oldalra

vissza az abc-hez