Ramsay, William (1852-1916)

Angol kémikus. Főleg gázokkal kísérletezett. 1895-ben a cleveit nevű uránásványból elkülönített gázról bebizonyította, hogy az a Nap színképében található héliummal azonos. Később Rayleigh-gel közösen levegőből, majd ammónium-nitritből nitrogént állítottak elő, s azt tapasztalták, hogy a levegőből előállított nitrogén sűrűsége nagyobb, mint amit az ammónium-nitrit hevítésével kaptak. Színképelemzéssel sikerült egy új elem jelenlétét bizonyítaniuk, melyet reakcióképtelensége miatt "lustá"-nak, azaz argonnak neveztek el. Ez a kísérlet felhívta a figyelmet arra, hogy léteznek "nulla vegyértékű" elemek, az un. nemesgázok is. A nemesgázok felfedezéséért 1904-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Később radioaktív bomlások megfigyelésével foglalkozott. Kimutatta, hogy a rádium bomlása radon és hélium keletkezésével jár. Hosszú szenvedés után sugárbetegségben halt meg.

vissza a nyitó oldalra

vissza az abc-hez