Maxwell,James Clerk (1831-1879)

Skót fizikus. Rendkívüli érdemeket szerzett a kinetikus hőelmélet kidolgozásában. Feltételezte, hogy az azonos hőmérsékletű gázrészecskék nem azonos sebességűek. Mozgásukra un. sebességeloszlási törvényt állított fel. Ettől kezdve mind a fizikában, mind a kémiában elterjedt a statisztikus módszer. A kinetikus gázelméletre vonatkozó eredményeit az 1871-ben "The Theory of heat" címmel megjelent könyvében foglalta össze. Ő vetette fel először annak a lehetőségét is, hogy az alapegységeket atomi állandókra vezessék vissza. A XIX. sz. legnagyobb elméleti fizikusának tartották. Rendkívüli képességei mellett a tudománytörténet egyik legrokonszenvesebb alakja volt. Szerénységére jellemző, hogy munkásságát úgy tüntette fel, mintha csak Faraday gondolatainak matematikai formulába való öntéséből állna.

vissza a nyitó oldalra

vissza az abc-hez