Lomonoszov, Michail Vasziljevics(1711-1765)

Orosz természettudós. Egyszerű parasztcsaládból származott. 19 éves korában Moszkvába szökött, ahol önerejéből folytatta tanulmányait.1748-ban "modern" kémiai laboratóriumot rendezett be, majd 1755-ben megalapította Oroszország első egyetemét. Lavoisier előtt fogalmazta meg az anyagmegmaradás elvét, de az akkori Oroszországban nem ismerték fel annak jelentőségét. Rendkívül sokoldalú "polihisztor" tudós volt. A költészetben, a drámairodalomban, a nyelvészetben és a történelemben egyaránt úttörő munkát végzett, de foglalkozott festészettel, geológiával, földrajzzal, meteorológiával és csillagászattal is. Halála után sokáig mint kiváló költőt tartották számon, holott tudományos munkássága legalább annyira maradandó.

vissza a nyitó oldalra

vissza az abc-hez