Heisenberg, Werner (1901-1976)

Német elméleti fizikus. A kvantummechanika megalkotóinak egyike volt. 1927-ben mondta ki a kvantummechanika egyik alaptörvényét, a róla elnevezett határozatlansági relációt, melynek egyik következménye az volt, hogy a részecske helye és impulzusa egyidejűleg tetszőleges pontossággal nem határozható meg, vagyis az atomfolyamatok matematikai jellemzése csak bizonyos mértékig szemléletes. 1932-ben olyan megállapítást tett, hogy a magban csak protonok és neutronok vannak, s ezek az un. nukleonok nem tömörülnek szorosan a mag közepén. Úgy gondolta, hogy a nukleonokat összetartó magerőket a nukleonok által keltett elektrontér közvetíti. Elmélete azóta is jól megegyezik a tapasztalattal. 1933-ban munkássága jutalmaként fizikai Nobel-díjat kapott.

vissza a nyitó oldalra

vissza az abc-hez