Faraday, Michael (1791-1867)

Angol kémikus és fizikus. Az elektromosság és a mágnesesség terén alkotott maradandót, de munkásságából jelentős haszna volt a kémiának is. Kimondta az elektrolízis alaptörvényeit. Megállapította, hogy a bomlott anyag (m) az elektromosság mennyiségével (Q) arányos, vagyis m=kQ, ahol k az arányossági tényező. Észrevette azt is, hogy azonos elektromosságmennyiség hatására különböző anyagokból különböző anyagmennyiségek válnak le, de azok kémiailag egyenértékűek. Ezzel egy újabb módszert alkotott meg a kémiai egyenértékek meghatározására. William Whewel történész segítségével összeállította az elektrolízis nevezéktanát is. Tőle származnak azok a ma már jól ismert kifejezések mint anód, katód, elektrolit, anion, kation, elektrolízis.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra