Einstein, Albert (1879-1955)

Német származású amerikai fizikus. Századunk egyik legzseniálisabb tudósa volt. 1907-ben kezdte meg a róla elnevezett általános relativitáselmélet kidolgozását. Elsőként látta meg a kvantumelméletben rejlő lehetőségeket, s ő volt az első továbbfejlesztője is. Az elméletet a fényre is alkalmazta, feltételezte ugyanis, hogy az elektronokat kiváltó fénysugárban is a rezgésszámtól függő energiacsomócskák terjednek. 1912-ben megfogalmazta a fotokémia alaptörvényét, mely szerint valamely fotokémiai folyamat akkor áll elő, ha egy fotont valamely atom vagy molekula elnyel. 1922-ben munkássága elismeréseként fizikai Nobel-díjat kapott.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra