Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-)

Angol elméleti fizikus. Olyan új hullámelméletet alkotott, mely egyesítette a relativitáselméletet és a kvantumelméletet úgy, hogy az elmélet magába foglalta az elektron spin-tulajdonságát is. Elméletének egyik következménye az volt, hogy kell léteznie olyan részecskének, mely az elektronnal egyenlő tömegű, és töltése is egyenlő nagyságú az elektron töltésével, de pozitív. Ezt a pozitronnak nevezett részecskét Anderson észlelte egy ködkamra-felvételen. Az általa kifejlesztett atommodell pusztán matematikai alapon, minden szemléletesség nélkül írja le az atomszerkezet mennyiségi összefüggéseit. 1933-ban E. Schrödingerrel megosztva fizikai Nobel-díjat kapott az "atomelmélet új és gyümölcsöző megfogalmazásainak megalkotásáért".

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra