Dalton, John (1766-1844)

Angol kémikus. Autodidakta módon tanult. 1793-ban Manchesterben tanári állást kapott, s ott kezdte meg tudományos munkáját is. Eleinte meteorológiával foglalkozott, s csak később tért át a fizikára. Ő írta le először a színvakságot (daltonizmus). A kémiai atomelmélet alapjait is tőle származtatják. Feltételezte, hogy az egyes atomokat rugalmas, un. "hőanyag" választja el egymástól. 1807-ben mondta ki a vegyületekre vonatkozó többszörös súlyviszonytörvényt, amit atomelmélete alapján értelmezni is tudott. Mindezt "A kémia tudományának új rendszere" (New System of Chemical Phylosophy) című könyvében foglalja össze. Az atomok jellemzésére bevezette az atomsúlyt.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra