Broglie Louis, Viktor Prince de (1892 - )

Francia elméleti fizikus. A hullámmechanika megalapítójának nevezik. Fiatal korában történelmet és irodalmat tanul, s csak viszonylag későn fordul a matematika és a fizika problémái felé. Az 1924-ben benyújtott doktori disszertációjában az anyaghullámok elméletét adja meg, melynek lényege, hogy az atomoknál is hullámtulajdonságokat tételez fel. Az általánosított törvényt a következőképpen fogalmazza meg: "minden meghatározott energiájú és sebességű részecskéhez tartozik valamely meghatározott frekvenciájú periódusos jelenség, az úgynevezett anyaghullám". 1929-ben megkapja a fizikai Nobel-díjat az elektron hulámtermészetének a felfedezéséért. Tudományos munkássága az atomszerkezeti ismeretek forradalmi változását vonta maga után.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra