Boyle, Robert (1874 - 1940)

Ír vegyész és filozófus. A tudományos kémia egyik megalapítója volt. Kutatási módszerének alapgondolata, hogy "az elméletet csak a kísérlet igazolhatja". Számos könyve jelent meg, közöttük pl. a "Kétkedő Kémikus". Első kiadását még csak az arisztotelészi filozófia kritikájának szánta, a második kiadásban azonban már megadta a kémiai elem fogalmát, olyan anyagként határozva meg, melyet nem lehet egyszerűbb anyagokra szétbontani. Szintén jelentős könyve "A kísérletek és meggondolások a színekre vonatkozóan", ebben az indikátorokkal és a savak és bázisok kérdésével foglalkozott. Filozófiájában a természetet úgy értelmezte mint a dolgok rendjét, mely a fizika törvényei szerint tökéletesen működik. A gázok fizikai vizsgálata során jutott el a róla elnevezett összefüggés felfedezéséhez (Boyle-Mariotte- törvény). Munkássága jól példázza a különböző tudományágak összekapcsolódását.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra