Bohr, Niels Henrik David (1885-1962)

Dán elméleti fizikus. Rutherford atommodelljét a Planck által felfedezett kvantumelmélet alkalmazásával tökletesítette, s így a tapasztalattal megegyezően értelmezni tudta a hidrogénatom színképét. Elképzelése szerint az elektronok nem keringhetnek bármilyen méretű pályán az atommag körül, hanem csak meghatározott távolségban. Az elektronok energiatartalma a különböző pályákon nem azonos. Ennek az elméletnek az alapján az atomokból kisugárzott- vagy elnyelt fény vizsgálatával meg tudták állapítani az elektronhéjak méreteit. A körpályák jellemzésére bevezette az un. főkvantumszámot. Bohr atommodelljével 1920-ban megadta a periódusos rendszer atomszerkezeti magyarázatát is. Mindezekért a jelentős tudományos eredményekért 1922-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Ez az elmélet iztosította a fizika és kémia mély és tartós kapcsolatát.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra