Avogadro, Amadeo (1776 - 1856)

Olasz fizikus. A gázok fizikai és kémiai sajátságait kutatta, s tőle származik a molekula fogalmának első megfogalmazása. Gay-Lussac törvényéből arra következtetett, hogy a gázok térfogatai és a bennük lévő molekulák száma között egyszer? összefüggés áll fenn. Ma ezt a törvényt úgy ismerjük, mint Avogadro I. törvényét mely kimondja, hogy különböző gázok egyenlő térfogatai adott nyomáson és hőmérsékleten azonos számú részecskét tartalmaznak. Ez a törvény tette lehetővé a relatív molekulatömeg meghatározását is. Feltételezte azt is, hogy a molekulák két- vagy többatomosak is lehetnek. Ez volt Avogadro II. törvénye, mely egy időre feledésbe merült, s mintegy fél évszázaddal később Canizarro ismerte fel jelentőségét. Avogadro nagyban hozzájárult az itáliai tudományos élet fellendüléséhez, de a sors szeszélye miatt úgy halt meg, hogy nevét a tudományos világ nem ismerte.

vissza az abc-hez

vissza a nyitó oldalra

A